X Liceum Ogólnokształcące

Typy szkół - X Liceum Ogólnokształcące


X Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie im. Jana Kochanowskiego


 

Informacje ogólne:

 • Liceum ogólnokształcące to szkoła 3-letnia na podbudowie gimnazjum, przygotowuje do egzaminu maturalnego

   
 • W skład X LO wchodzą klasy:

  - z elementami edukacji ogólnopolicyjnej, przedmioty w zakresie rozszerzonym: język niemiecki, język angielski i WOS,
   
 • Absolwent liceum ogólnokształcącego może kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na wybranych kierunkach studiów

Klasa - z elementami edukacji OGÓLNOPOLICYJNEJ:

 • Klasa organizowana jest we współpracy z Komendą Miejską Policji w Częstochowie
 • Uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych realizują następujące bloki tematyczne:
  1. Organizacja Policji, etyka zawodowa,
  2. Struktura organizacyjna pionu prewencji w KMP
     w  Częstochowie,
  3. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich,
  4. Pomoc ofiarom przestępstw i wykroczeń, współpraca
      Policji z podmiotami pozapolicyjnymi.
  5. Samoobrona,
  6. Techniki interwencyjne,
  7. Konwojowanie osób i mienia,
  8. Warunki, zasady i przypadki stosowania przymusu
      bezpośredniego,
  9. Elementy prawa karnego i wykroczeń,
  10. Elementy Kodeksu postępowania w sprawach o
       wykroczenia,
  11. Elementy prawa karnego i procesowego,
  12. Strzelectwo sportowe,
  13. Negocjacje,
  14. Kryminologia i kryminalistyka,
  15. Postępowanie przygotowawcze,
  16. Dochodzenie,
  17. Medycyna sądowa.
 • Zajęcia z edukacji ogólnopolicyjnej prowadzone będą przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
 • Atrakcją tej klasy są organizowane w czasie roku szkolnego i wakacji kursy, szkolenia i obozy.