Data

Klasy

Tematyka

31 sierpnia 2021r. (wtorek) godz. 17.00

pierwsze

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

02 września 2021r. (czwartek) godz. 17.00

trzecie

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

06 września 2021r. (poniedziałek) godz. 17.00

drugie i czwarte

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

08 listopada 2021r. (poniedziałek) godz. 17.00

czwarte

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie 

15 grudnia 2021r. (środa)

godz. 17.00

pierwsze

i drugie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie

16 grudnia 2021r. (czwartek)

godz. 17.00

trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie

17 marca 2021r. (czwartek)

godz. 17.00

czwarte

Klasy IV – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie

11 maja 2021r. (środa)

godz. 17.00

pierwsze

i drugie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie

12 maja 2021r. (czwartek)

godz. 17.00

trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie