Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniach:

10 grudnia (wtorek) godz. 17:00 - klasy II i III

11 grudnia (środa) godz. 17:00 - klasy I

Wdniu 5 września zapraszamy rodziców na zebranie według poniższego harmonogramu.

05 września 2019r. (czwartek) godz. 17.00 - klasy 2

05 września 2019r. (czwartek) godz. 18.00 - klasy 3 i 4

W dniach 16 i 18 lipca od godz 11:30 odbęd się konsultacje z języka angielskiego u Pana mgr. Pawła Kołodziejczyka.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie dla rodziców klas pierwszych.

Zapraszamy

Data/godzina

Przedmiot

26.08.2019 r. godz. 8:00

matematyka

27.08.2019 r. godz. 8:00

gospodarka magazynowa

magazyny przyprodukcyjne

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

obsługa jednostek zewnętrznych

planowanie przepływu zasobów i informacji

wychowanie fizyczne

28.08.2019 r. godz. 8:00

język polski

język angielski w logistyce

język angielski

28.08.2019 r. godz. 12:00

obsługa jednostek zewnętrznych

Faktury za II semestr należy dostarczyć do dnia 4 czerwca 2019 roku do pedagoga szkolnego.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą sie zgodnie z poniższym harmonogramem.

13.05.2019r. godz. 17:00 - klasy 2 i 3

14.05.2019r. godz. 17 - klasy 1

Z dniem 27.04.2019 r. został zawieszony strajk nauczycieli w Naszej szkole.

Od dnia 29 kwietnia zajęcia odbywają zgodnie z planem zajęć.

W dniach od 18 do 24 marca 2019 roku odbędzie się dofinansowana przez MON, wycieczka na Ukrainę. Koszt 450 zł/os.

Informacje oraz zapisy przyjmowane są do końca lutego 2019r. w sekretariacie pok. 41.

Ilość miejsc ograniczona!

Program wycieczki