UWAGA!!!

TERMIN SKŁADANIA FAKTUR DO PEDAGOGA SZKOLNEGO:

4 GRUDNIA 2018

28 sierpnia (wtorek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami klas pierwszych.

LP.

Przedmiot

Nauczyciel

Klasa

Termin

Termin

Termin

Data

Godzina

Data

Godzina

Data

Godzina

1

Prawo i ubezpieczenia w transporcie

Dorota Szymczyńska

IF

25.06.2018

11:00

23.07.2018

11:00

21.08.2018

11:00

2

Planowanie przepływu zasobów i informacji

Artur Go

IVA, IIIC, IIIE

28.06.2018

11:30

20.07.2018

13:00

22.08.2018

11:00

3

Matematyka

Lidia Domagała

IIE, IID, IIG, IIIA

25.06.2018

08:45-09:30

03.07.2018

09:00-10:00

21.08.2018

09:00-10:00

4

Matematyka

Jolanta Braciszewicz

IC, IE, IIC, IIIC, IIID, IVE

26.06.2018

11:00

IC, IE

03.07.2018

08:00-08:45

IIC

03.07.2018

08:45-09:30

IIIC, IIID

03.07.2018

09:45-10:30

IVE, IVF

03.07.2018

10:30-11:15

IC, IE

20.08.2018

11:30-12:15

IIC

20.08.2018

12:15-13:00

IIIC, IIID

20.08.2018

13:15:14:00

IVE, IVF

20.08.2018

14:15-15:00

5

Matematyka

Kamil Bednarek

IA, ID, IF, IIA, IIB IIIB, IIIE, IIIF

27.06.2018

09:30

03.07.2018

09:30

21.08.2018

10:00

6

Magazyny przyprodukcyjne

Magdalena Skoczewska

IC, IE

25.06.2018

10:00

09.07.2018

10:00

21.08.2018

10:00

7

Planowanie produkcji

Magdalena Skoczewska

IID

25.06.2018

10:00

09.07.2018

10:00

21:08.2018

10:00-11:00

8

Rachunkowość finansowa

Joanna Hołodniuk

IIIF

27.06.2018

12:00

28.06.2018

10:00

23.07.2018

10:00

9

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Magdalena Pabiasz-Poskuta

IID

26.06.2018

08:00

12.07.2018

12:00

20.08.2018

08:00

10

Język angielski w logistyce (zawodowy)

Paweł Kołodziejczyk

IID, IIE, IIIE

25.06.2018

10:00

10.08.2018

11:30

23.08.018

10:00

11

Język angielski

Krzysztofa Jończyk-Kałuża

IIIA, IIID, IIIE

25.06.2018

09:00

27.06.2018

08:00

11.07.2018

12:00

12

Język angielski

Aleksandra Pytel

IIA

25.06.2018

09:00

10.07.2018

12:00

06.08.2018

09:00

13

Usługi transportowe

Katarzyna Idzikowska

IIIE

12.07.2018

12:30

20.08.2018

10:00

21.08.2018

10:00

14

Język polski

Joanna Walczak

IIIA

26.06.2018

11:30

28.06.2018

12:30

22.08.2018

11:00

15

Język polski

Anna Malak

IF, IIIC

28.06.2018

11:00

09.07.2018

12:00

22.08.2018

11:00

16

W-f

Aleksandra Kupczak

IE

25.06.2018

10:00

27.06.2018

10:00

20.08.2018

10:00

W dniu 15 maja (wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

W dniu 5 grudnia (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2017 wynosi 220 zł.
Termin składania faktur do pedagoga szkolnego:
5 grudnia 2017.

W dniu 15 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami klas IV.

Osoby, które we wrześniu tego roku, zapisywały się na kurs operatora wózka widłowego - spotkanie organizacyjne z przedstawicielem firmy realizującej kurs, odbędzie się 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 10.30 na świetlicy szkolnej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 15 września do pedagoga szkolnego

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie Częstochowy, których dochód na osobę w rodzinie w sierpniu 2017 roku nie przekroczył kwoty 514,00 zł netto.

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 14 września do pedagoga szkolnego.