Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
mgr Mariusz  Zawada

Dyżury:

poniedziałek  09:00 - 12:00 
środa  13:00 - 15:30

    
              

Z-ca dyrektora
mgr inż. Dorota Szymczyńska

Dyżury:

poniedziałek 07:30 - 12:25 
wtorek 07:30 - 12:25
środa 11:20 - 16:40
czwartek 07:30 - 12:25
piątek 11:20 - 15:50

 

Z-ca dyrektora
mgr Aleksandra Kupczak

Dyżury:

poniedziałek  07:30 - 12:25 
 wtorek 11:20 - 16:40
 środa 07:30 - 12:25
 czwartek 12:30 - 16:40
 piątek 07:30 - 12:25

 

Kierownik praktyk zawodowych

mgr Teresa Gawron

Dyżury: 

poniedziałek  12:20 - 15:50
wtorek 07:30 - 12:25
środa 07:30 - 12:25
czwartek 07:30 - 12:25
piątek 07:30 - 12:25