Jeśli potrzebujesz pomocy, masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić sam – przyjdź. Wspólnie na pewno coś wymyślimy.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się na parterze budynku głównego w pokoju nr 40.

Funkcję pedagoga szkolnego pełni:
mgr Agata Zacharska

Kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym:
34 365 64 50 wew. 23

W sprawach wychowawczych rodzice przyjmowani są również przez wicedyrektorów szkoły w godzinach dyżurów

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek  11:00 - 15:00 
wtorek 08:30 - 13:00
środa 08:30 - 13:00
czwartek 08:30 - 13:00
piątek 08:30 - 13:00

            

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.