Radę Rodziców tworzą rodzice wybrani spośród przedstawicieli wszystkich klas

 

Prezydium Rady Rodziców 
podejmuje wszystkie decyzje dotyczące działalności Rady  Rodziców.

W skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie wchodzi 7 osób, wybranych spośród trójek klasowych w głosowaniu tajnym.

Dodatkowo wybierana jest 2-osobowa Komisja Rewizyjna.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca - p. Sitarz Paweł

Z-ca przewodniczącej - p. Michoń Mariusz

Sekretarz - p. Gorzałka Renata

Członkowie:
p. Bauć Izabela
p. Pacud Katarzyna
p. Ryś Agnieszka
p. Pietruszka Anna


Skład Komisji Rewizyjnej:

p. Katarzyna Tyras
p. Herba Anna