FRASZKA

Od jesieni 1997 roku w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego wydawana jest gazetka szkolna, której tytuł „ FRASZKA” – wyłoniony drogą konkursu nawiązuje do spuścizny patrona szkoły Jana Kochanowskiego.

Już w pierwszym roku ukazało się pięć numerów zwyczajnych i jeden okazjonalny – w całości poświęcony patronowi.
Zespół redakcyjny tworzą uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja.
Nad zawartością każdego numeru i całym procesem wydawniczym czuwa nauczyciel j. polskiego, opiekun gazety.

Celem pisma jest omawianie najistotniejszych spraw dotyczących nauki, wychowania i codziennego życia szkoły. Obok cyklicznych artykułów np. o tematyce literackiej, historycznej, publikowane są wywiady z nauczycielami; młodzież prezentuje swą twórczość poetycką; wakacyjne, studniówkowe wspomnienia. "FRASZKA" sygnalizuje zbliżające się rocznice, święta, popularyzuje działalność organizacji szkolnych, a obok tego jest w niej miejsce na „Piracki dodatek”.

 Rok szkolny 2015/2016

Starsze wydania gazetki dostepne w Archiwum lub u administratora.