Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2021r.  wtorek

godz. 9.00 – kl. I,

godz. 10.00 – kl. II, 

godz. 11.00 – III i IV

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021r.             

22 grudnia – wigilie klasowe

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022r.

Praktyka zawodowa

III A4 – 06.09. – 01.10.2021r.

III B4, III E4 – 04.10. – 29.10.2021r.

III C4, III D4 – 02.11. – 01.12.2021r.

III D5 – 03.01. – 28.01.2022r.

III B5, III E5 – 01.03. – 28.03.2022r.

III A5 – 01.04 – 06.05.2022r.

III C5 - 09.05 – 03.06.2022r.

Semestr I

Dla klas IV od 01.09.2021r. do 10.12.2021r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 01.09.2021r. do 21.01.2022r.

Semestr II

 

Dla klas IV od 13.12.2021r. do 29.04.2022r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 24.01.2022r. do 24.06.2022r.

Ilość tygodni

Klasy III  – 34 tygodnie (4 tygodnie praktyki)

Klasy IV – 30 tygodni

Pozostałe klasy – 38 tygodni

Egzamin maturalny - próbny

7, 8, 9 marca 2022r. (ewentualnie matura  w terminie podanym przez OKE)

Egzamin maturalny

4, 5 , 6  maja 2022r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

11 - 15 stycznia 2022r. – pisemny  kwalifikacje trójliterowe (tylko poprawki SPL.04 lub EKA.04)

10 stycznia 2022r. – praktyczny SPL.04 (poprawki)

17 – 22 stycznia 2022r. – praktyczny EKA.04 (poprawki)

11 stycznia 2022r. – pisemny kwalifikacje dwuliterowe

10 stycznia 2022r. – praktyczny TL, TS

12 – 6 lutego 2022r. – praktyczny TE

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 31 marca 2022r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje 7.04. 2022r.

Dyplomy dla absolwentów 27 maja 2022r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

2 - 7 czerwca 2022r. – pisemny  kwalifikacje trójliterowe

1 czerwca 2022r. – praktyczny SPL.04

8 – 19 stycznia 2022r. – praktyczny EKA.04

21 czerwca 2022r. – pisemny kwalifikacje dwuliterowe

20 czerwca 2022r. – praktyczny TL, TS

22 czerwca – 6 lipca 2022r. – praktyczny TE

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 31 sierpnia 2022r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów 7 września 2022r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

29 kwietnia 2022r.

Zakończenie zajęć szkolnych

24 czerwca 2022r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

1. 8 października 2021r.

Wycieczka  nauczycieli

2. 12 listopada 2022r.

Dzień po 11 listopada

3. listopad 2021r.

Obchody 100 –lecia szkoły

4. 7 stycznia 2022r.

Dzień po Trzech Królach

5. 11 stycznia 2022r.

Egzaminy zawodowe

6. marzec 2022r.

Dzień otwarty

7. 2 maja 2022r.

Dzień po 1 maja

8. 04 maja 2021r.

9.  05 maja 2021r.

10. 06 maja 2021r.

Matura